راهنمای تشخیص تند بودن فلفل

راهنمای تشخیص تند بودن فلفل

راهنمای تشخیص تند بودن فلفل


دانه های فلفل تندترین قسمتهای این گیاه هستند. اما همه فلفل ها مثل هم نیستند برخی از آنها تندی بسیار کمی دارند و برخی از آنها آنقدر تند هستند که باید با دستکش آنها را برداریم .

اگر شما هم جزء کسانی هستید که دوست دارید تشخیص دهید چه فلفلی تند است و چه فلفلی تندی کمتری دارد می توانید از روشی که در اینجا ذکر می کنیم استفاده کنید.

 

دستورالعمل :

وقتی می خواهید فلـفل بخرید درباره میزان تندی آن از فروشنده سئوال کنید و اگر از فروشگاههای بزرگ خرید می کنید باید به توضیحات نوشته شده روی برچسب آن توجه کنید . معمولا” بعد از قیمت ، روی برچسبها میزان تندی فلفـل نوشته می شود.

به نمودار اسکوویل مراجعه کنید. مقیاس اسکوویل ، یک نوع شاخص اندازه گیری است که برای نشان دادن میزان تندی فلفل به کار می رود.

از روی ظاهر فلـفل هم تا حدی می توانید میزان تندی فلـفل را تشخیص دهید . معمولا” هرچه فـلفل ریزتر باشد تند تر است. هم فلفلهای قرمز و هم فلفلهای سبز می توانند خیلی تند باشند بنابراین رنگ فلفـل نمی تواند ملاک خوبی برای قضاوت کردن درباره تندی آن باشد.

به تازگی فـلفل هم توجه کنید و ببینید فلـفل بو داده است یا تازه . اگر فلفل چین و چروک شده و رنگش تیره تر شده است حتما” بو داده است . فلفل بو داده معمولا” تندتر از فـلفل تازه است ، بنابراین اگر نمی خواهید از فلفـل های خیلی تند استفاده کنید بهتر است از فلـفل های تازه استفاده کنید.

 

هشدارها :

۱ – شما می توانید تندی فلفـل را با خارج کردن دانه های داخل آن کاهش دهید.

۲ – وقتی قصد دارید فلفـل های تند را به دست بگیرید حتما” دستکش بپوشید و بعد از دست زدن به فلفـل حتما” دستهایتان را بشوئید تا پوستتان تحریک نشود .

راهنمای تشخیص تند بودن فلفل

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
?> ?> ?> ?>