سوالات رایج همه ی ما در زمینه پختن کیک

سوالات رایج همه ی ما در زمینه پختن کیک

راهنمایی های جامع در زمینه ی پخت کیک


نکات کلیدی و طلایی برای پختن کیک خانگی : کیک پختن اگر چه کار ساده ای به نظر میاد ولی باید نکات و قوانین لازم رو برای تهیه ی کیک رعایت کرد تا نتیجه ی مطلوبی کسب کنید. برای آشنایی با این نکات با مامان شف همراه شوید.

 

چرا کیک به اندازه کافی پف نکرده است ؟

✅مایعات مورد استفاده کم یا زیاد شده است.
✅میزان مخلوط کردن مواد کم یا زیاد بوده است.
✅دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است
✅هنگام مخلوط کردن ترتیب افزودن رعایت نشده .
✅کره یا تخم مرغ مورد استفاده سرد بوده است.
✅بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده .
✅میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده .
✅اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده .
✅فاصله زمانی زیاد اماده شدن تا قرار دادن داخل فر .

 

چرا لایه روی کیک چسبنده است ؟

✅روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده است.
✅مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است.
✅کیک به اندازه کافی نپخته است .

 

چرا کیک حالت خیس و مرطوب دارد ؟

✅کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است.
✅شکر،مایعات و چربی کیک زیاد بوده است.
✅کیک داخل قالب مانده و سرد شده است .

 

چرا کیک حالت چروکیده و بهم فشرده دارد ؟

✅قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است.
✅قالب بیش از حد چرب شده است.
✅مواد بیش از حد مخلوط شده است.
✅مقدار مایعات زیاد بوده است.
✅کیک بیش از حد پخته است .

چرا پس از پخت پف کیک خوابیده است ؟

✅دمای فر کمتر از مقدار لازم بوده است.
✅پخت کیک کافی نبوده است.
✅میزان شکر مورد استفاده زیاد بوده است.
✅قالب کیک نسبت به مواد کوچک بوده است.
✅کیک در هنگام پخت تکان داده شده است.
✅در فر قبل از پخت کیک زیاد باز شده است.
✅زمان اضافه کردن سفیده مواد زیاد مخلوط شده است.
✅بعد از افزودن آرد زیاد مخلوط شده است.
✅مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین زیاده بوده .
✅مقدار مایعات کمتر یا بیشتر شده است.

 

چرا کیک بافت زبری دارد یا وسط آن فرو رفته است ؟

✅فر قبل از پخت کیک گرم نشده است.
✅شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده .
✅مواد اندازه کافی مخلوط نشده است.
✅میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده .
✅میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است.
✅از آرد نامرغوب برای کیک استفاده شده .
✅مواد به درستی در قالب پخش نشده است.
✅کیک با حرارت کم و ارام پخته شده است.

 

چرا روی کیک چسبنده اما داخل کیک خشک است؟

✅مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.
✅سفیده های تخم مرغ بیش از حد زده شده .
✅مدت پخت کیک طولانی بوده است.
✅قالب کیک نسبت به مواد بسیار بزرگ بوده .
✅کیک در معرض جریان هوا سرد شده است.
✅مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده است.
✅مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است.
✅میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده .

 

چرا کیک خمیری و سنگین است ؟

✅مواد کیک خوب مخلوط نشده است.
✅تعداد تخم مرغ مورد استفاده زیاد بوده است.
✅مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است.
✅دمای فر بیشتر از مقدار لازم بوده است.

 

چرا کیک به قالب چسبیده است ؟

✅قالب به درستی چرب نشده است.
✅قالب به درستی اردپاشی نشده است.
✅کیک به اندازه کافی نپخته است.
✅کیک پس از خنک شدن از قالب خارج نشده.

 

کیک حالتی خشک و بافتی شکننده دارد ؟

✅مقدارچربی کیک کم بوده است.
✅مقدار شکر کیک کم بوده است.
✅مایه کیک بیش از حد مخلوط شده است.
✅بدلیل مایعات کم خمیر کیک سفت بوده است.
✅مقدار شکر مورد استفاده زیاد بوده است.
✅بدلیل مایعات زیاد خمیر کیک شل بوده است.
✅مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده .
✅کیک داغ و سریع از قالب جدا شده.

پختن کیک

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
?> ?> ?> ?>